חברי וועדת פרס א.מ.ת משתתפים בצער המשפחה על פטירתה בטרם עת של הסופרת רונית מטלון

 

חברי וועדת פרס א.מ.ת  מרכינים ראש ומשתתפים בצער המשפחה על פטירתה בטרם עת של הסופרת רונית מטלון  כלת פרס א.מ.ת לשנת 2016

יהא זכרה ברוך.