וועדת הפרס

 

  dubson.jpg 5734_s.jpg aharon.jpg
  מר אריה דובסון
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., מנכ"ל הקרן.

עו"ד שלומית ברנע פרגו,
חברת הוועדה, נציגה מטעם משרד ראש הממשלה, היועצת המשפטית של משרד
ראש הממשלה.

עו"ד חיים אהרון,
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., יו"ר ועדת כספים של התעשיה האווירית לישראל.
sela.jpg  אבי שמחון.jpg (1) arnon.jpg ben_israel.jpg
פרופסור מיכאל סלע,
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., פרופ' לאימונולוגיה, סגן יו"ר מועצת המנהלים של מכון ויצמן.
פרופסור אבי שמחון
חבר הוועדה, נציג מטעם משרד ראש הממשלה, ראש המועצה הלאומית לכלכלה .
פרופסור רות ארנון
חברת הוועדה ,נציגה מטעם משרד ראש הממשלה, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים.
אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן-ישראל
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ, יו"ר המועצה הלאומית למו"פ.