וועדת הפרס

 

 1101350טירקל.jpg dubson.jpg 5734_s.jpg aharon.jpg
 מר יעקב טירקל 

שופט בית המשפט העליון (בדימ') מר יעקב טירקל  -  יושב ראש וועדת פרס א.מ.ת

מר אריה דובסון
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., מנכ"ל הקרן.

עו"ד שלומית ברנע פרגו,
חברת הוועדה, נציגה מטעם משרד ראש הממשלה, היועצת המשפטית של משרד
ראש הממשלה.

עו"ד חיים אהרון,
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., יו"ר ועדת כספים של התעשיה האווירית לישראל.
  sela.jpg arnon.jpg ben_israel.jpg
  פרופסור מיכאל סלע,
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ., פרופ' לאימונולוגיה, סגן יו"ר מועצת המנהלים של מכון ויצמן.
פרופסור רות ארנון
חברת הוועדה ,נציגה מטעם משרד ראש הממשלה, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים.
אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן-ישראל
חבר הוועדה, נציג מטעם קרן א.מ.נ, יו"ר המועצה הלאומית למו"פ.