זוכי פרס אמת

דוקטור חנה עמית כוכבי

מכון וון ליר
זוכה פרס אמת לשנת 2019

בקטגוריה: תרבות ואמנות
בתחום: תרגום שירה וספרות

חנה עמית כוכבי

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת. מוענק למתרגמת ד"ר חנה עמית כוכבי על שהפכה את מלאכת התרגום לשליחות יוצרה בתרגומיה עולם מקומי עשיר, עתיר זכרונות טקסטואליים על שיצרה את ההיכרות המעמיקה , התקפה, עם הספורת, המחזה והשירה הערבית המודרנית לצד יצירות מופת מלשונות אחרות”

קורות חיים