זוכי פרס אמת

פרופ' נחום רקובר


זוכה פרס אמת לשנת 2018

בקטגוריה: מדעי הרוח
בתחום: משפט עברי

פרופ' נחום רקובר

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת מוענק לפרופ' נחום רקובר על מחקריו המעמיקים, שהם נכסי צאן ברזל, היוצרים כלים לשימושו של המשפט העברי במשפטה של מדינת ישראל, ועל מימוש השאיפה המתמדת לקשור בין עברו המשפטי המפואר של עם ישראל לבין המדינה היהודית המתחדשת.”

קורות חיים

פרופ' נחום רקובר נולד בירושלים בשנת 1932. הוא בוגר ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה, ישיבת מרכז הרב ומכון הרי פישל. בן 21 הוסמך לרבנות על ידי מורי ההוראה הגדולים בארץ. הוא למד משפטים באוניברסיטה העברית, ובשנת 1969 הוסמך לדוקטור למשפטים. עם סיום לימודיו החל ללמד בה משפט עברי. ב1981 התמנה לפרופסור באוניברסיטת בר-אילן. לאחר מכן לימד משפט עברי במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. פעמים רבות הוזמן לשמש מרצה אורח באוניברסיטאות בחוץ לארץ.

ב–1959 התמנה ליועץ למשפט עברי במשרד המשפטים, ובשנת 1982 נתמנה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. את התפקיד הזה מילא עד לשנת 1999 ומאז הוא עורך ראשי וחוקר בכיר במורשת המשפט בישראל.

במרוצת השנים היה חבר בוועדות מקצועיות רבות. בין היתר, היה חבר בוועדות הציבוריות להכנת חוקים שנועדו להחליף את דיני המג'לה, וכן חבר בוועדה הציבורית להכנת החוק להגנה על הפרטיות ובוועדה הציבורית להכנת חוק זכות היוצרים. הוא כיהן כנשיא האגודה הבינלאומית למשפט עברי והוא עמית המכון הבינלאומי לאיחוד המשפט הפרטי (יונידרו"א), שמושבו ברומא.

במרוצת שנות עבודתו פרסם יותר משלושים ספרי מחקר וספרי עזר בתחום המשפט העברי, ועשרות ממחקריו פורסמו בכתבי עת מדעיים. כמו כן הוא עורך הסדרה חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי, כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל. מפעלו הביבליוגרפי החשוב הוא ספרו אוצר המשפט.

עבודתו זיכתה אותו בפרסים ואותות, בהם פרס ישראל על יצירה בספרות התורנית, פרס הרב קוק של עיריית תל-אביב על הסדרה חוק לישראל, פרס חולון על ספרו השליחות וההרשאה במשפט העברי, פרס ירושלים על ספרו אוצר המשפט, פרס צלטנר על מחקרו ההגנה על כבוד האדם ופרס האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם על הספר המשפט העברי בחקיקת הכנסת.