זוכי פרס אמת

פרופ' יהודה ליבס


זוכה פרס אמת לשנת 2006

בקטגוריה: מדעי הרוח
בתחום: מחשבת ישראל

מחשבת ישראל

פרופ' יהודה ליבס

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת מוענק לפרופ' יהודה ליבס על תרומתו הבולטת לחקר המיסטיקה היהודית לדורותיה ולחקר השבתאות, על מחקריו המקוריים בחקר ספרות הזוהר אשר נוגעים בדיסציפלינות שונות ועל עבודתו המדעית במגוון רחב של נושאים בתחום מחשבת ישראל מתקופות שונות.”

קורות חיים

פרופ' יהודה ליבס נולד בירושלים ב-1947 וחי בה כל ימיו. לאחר שירות צבאי בחטיבת הצנחנים למד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים ללשון עברית ומחשבת ישראל, ומשנת 1972 נמנה הוא על סגל ההוראה של החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה. הוראתו כללה קורסים רבים שרובם נוגעים בצדדים שונים של המיתוס היהודי והקבלה. בעיקר נטל על עצמו את הוראת ספר הזוהר. משנת 2004 הוא מכהן בקתדרה לקבלה ע"ש גרשם שלום.

במחקריו הוא עוסק במיתוס היהודי משורשיו המקראיים דרך גלגוליו ביהדות ההלניסטית, בספר יצירה, בספרות התלמודית ובקבלה מראשיתה ועד התקופה המודרנית. מחקרים רבים הקדיש לספר הזוהר, לקבלת האר"י, לשבתאות, לחסידות ברסלב, לתלמידי הגר"א ועוד. במחקרים אלה ביקש, לעיתים קרובות, את יסוד התודעה העצמית של המחבר המוחבא בתורתו ואת היסוד המשיחי.

נוסף על אלה חקר את הזיקות הסבוכות שבין דת ישראל לדתות אחרות - הדת היוונית ("הפגאנית"), הנצרות והאסלאם. כמו כן עסק בחקר השירה הדתית היהודית ובחקר תורת היצירה הספרותית, המתבססת על המיתוס הדתי. עם עבודתו המדעית עסק בתרגום לעברית - בצירוף מבואות - של שירה דתית יוונית, לטינית וערבית. לעיתים הביע בכתב את דעתו על ענייני השעה והתרבות.

במרוצת שנות עבודתו הוזמן להרצות באוניברסיטאות שונות בארצות-הברית ואף לימד קורסי זוהר באוניברסיטת שיקאגו. על מחקריו זכה בפרס ביאליק ובפרס שלום.