זוכי פרס אמת

פרופ' מרים ירדני


זוכה פרס אמת לשנת 2007

בקטגוריה: מדעי הרוח
בתחום: היסטוריה

היסטוריה

פרופ' מרים ירדני

מנימוקי חבר השופטים

“רס א.מ.ת מוענק לפרופ' מרים ירדני על מחקריה החלוצים בתחום ההיסטוריה של מערב אירופה ובמיוחד של צרפת; על עבודותיה אודות הוגנוטים, יהודים ומיעוטים אחרים והתהוות הזהות הלאומית הצרפתית, שהם אבני יסוד בהיסטוריוגרפיה המודרנית; ועל מנהיגותה האקדמית כמחנכת וחוקרת.”

ראיון אישי

קורות חיים

פרופ' מרים ירדני נולדה ברומניה ב-1932, וב-1950 עלתה לארץ. באוניברסיטה העברית בירושלים השלימה תואר בוגר בהיסטוריה כללית ותרבות צרפת ותואר מוסמך בהיסטוריה כללית. את תואר הדוקטור שלה בהיסטוריה דתית של ראשית העת החדשה סיימה בהצטיינות, ב-1963, באוניברסיטת סורבון. בה בעת גם למדה בבית הספר הגבוה למדעי החברה בפריז. עם הקמת המכון האוניברסיטאי של חיפה (לימים אוניברסיטת חיפה) הצטרפה לסגל ההוראה שלו והקימה את המכון לחקר תולדות צרפת ותרבותה ואת בית הספר להיסטוריה.

היא התמחתה בהתגבשות התודעה הלאומית בעיתות משבר, ובעבודתה יצרה כלֵי ניתוח חדשים לחקר התופעה, בהם יצירת תדמיות, תעמולה ואינדוקטרינציה. היא גם חקרה את הקלוויניזם הצרפתי. בעבודתה ערכה חקר השוואתי של פזורות הגולים ההוגנוטים במאה ה-17 וה-18 ובנתה מודלים לחקר קצב ההתבוללות הלאומית, החברתית, התרבותית והדתית שלהן. כמו כן חקרה את תולדות ההיסטוריוגרפיה בראשית העת החדשה כמקור לתולדות המנטליות והתודעה החברתית. 

היא עסקה באוטופיות ובאנטישמיות של ראשית העת החדשה וראתה בהם תהליך "צבירת מרכיבים" לקראת האנטישמיות המודרנית. היא גם מתעניינת באספקטים התיאורטיים והמתודולוגיים של דיסציפלינת ההיסטוריה והציעה פרשנות משלה להבנת שרשרת השפעות הגומלין שבין הגורמים והתהליכים ההיסטוריים למיניהם. 

במרוצת השנים הייתה פרופסור אורח באוניברסיטת בורדו ובסקציה למדע הדתות בבית הספר הגבוה בפריז. היא הייתה עמית מחקר במוסדות מדעיים באירופה. בשנת 1999 הוענק לה פרס ישראללהיסטוריה כללית.