זוכי פרס אמת

פרופ' מאיר בניהו ז"ל


זוכה פרס אמת לשנת 2004

בקטגוריה: מדעי הרוח
בתחום: היסטוריה כללית

היסטוריה

פרופ' מאיר בניהו ז"ל

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת מוענק לפרופ' מאיר בניהו על תרומתו הייחודית והמעמיקה בחקר קהילות ישראל, הדפוס העברי, הספרות הרבנית, חכמת ישראל,כתבי יד עתיקים כמו גם על ניהול מצטיין של מפעלים מדעיים חשובים. מחקריו הפוריים העשירו את חקר תולדות ישראל בתנובת מחקרים משופעת משובחת וחשובה.”

קורות חיים

פרופ' מאיר בניהו נולד בירושלים ב-1926 לאביו הרב יצחק נסים (לימים הראשון לציון, הרב הראשי לישראל).

בניהו למד בביה"ס דורש ציון ובסמינר למורים מזרחי. בן 17 החל לחבר מאמרים ומחקרים בהיסטוריה יהודית. באמצע לימודיו בסמינר נתקבל, בהמלצת מורו הפרופ' שמחה אסף, כתלמיד מן המניין באוניברסיטה העברית. 

מצעירותו נודע כמומחה הגדול בקריאת כתבי-יד עתיקים, בפענוח מכלול ענייניהם ובזיהוי מחבריהם ותקופתם. בקיאותו ברזי הפליאוגרפיה העברית גאלה מנשייה אלפי כתבי-יד עלומים, אגרות ותעודות שהיו מקור בלתי-נדלה לחקר ההיסטוריה היהודית באגן הים התיכון – תחום שהיה זנוח כלשהו. 

בשנות ה-50 יסד, עם הנשיא יצחק בן-צבי, את המכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון (מכון בן-צבי). ב-1965 קיבל תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית, בציון מעולה, על מחקרו ספר תולדות האר"י. בשנות ה-70 הוזמן להיות פרופסור לתולדות ישראל באוניברסיטת תל-אביב. 

משנת 1985 הוא ראש מכון המחקר של יד הרב נסים.

חיבוריו של בניהו משלבים תורת תלמיד-חכם מסורתי עם חכמת חוקר מודרני. ב-32 ספרים שחיבר ובמאות מחקריו, בקבצים מדעיים שערך (ירושלים, ספונות, אסופות), הרחיב את גבולות המחקר ההיסטורי בתחומים שחוקרים לא הגיעו אליהם, פתח אופקים חדשים והעשיר את חקר קהילות ישראל באיטליה, ביוון, תורכיה, בארץ-ישראל, בלונדון, באמשטרדם, במרוקו ובמצרים. יצירותיו הפכו מסד לחקר חכמת ישראל ותולדות ישראל, ואין חוקר מתחומים אלה שאינו נזקק לחיבוריו. 

פרופ' בניהו מעודד, מדריך ומכשיר חוקרים צעירים לעסוק בחקר תולדות ישראלבתחום שלא נחרש, ומעניק להם ביד רחבה מאגר עשיר של מקורות.