זוכי פרס אמת

פרופ' זאב קדר

אוניברסיטה עברית ירושלים
זוכה פרס אמת לשנת 2019

בקטגוריה: מדעי הרוח
בתחום: היסטוריה כללית

בנימין זאב קדר

מנימוקי חבר השופטים

“”

קורות חיים