זוכי פרס אמת

פרופ' דן זכאי

אוניברסיטת תל אביב
זוכה פרס אמת לשנת 2011

בקטגוריה: מדעי החברה
בתחום: פסיכולוגיה

הבנת תהליכים קוגניטיביים שונים וחקר "זמן פסיכולוגי"

פרופ' דן זכאי

מנימוקי חבר השופטים

“על מחקריו פורצי הדרך בהבנת תהליכים קוגניטיביים שונים ובחקר "זמן פסיכולוגי", אשר מבססים את הבנת התהליכים הקוגניטיביים המשפיעים על אומדן זמן ועל תהליכי קבלת החלטות.”

ראיון אישי

אבני דרך

1939 נולד בתל-אביב.
1974 הצטרף לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

קורות חיים

נולד בתל-אביב בשנת 1939. את לימודיו סיים בבית הספר היסודי בלפור ואחר-כך בגימנסיה הרצליה. בה בעת היה חניך בתנועת הצופים ולמד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה. באוניברסיטת תל-אביב סיים תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני (בהצטיינות) בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובפסיכולוגיה קלינית ותואר שלישי (בהצטיינות) בפסיכולוגיה קוגניטיבית. ב־1974 הצטרף לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, והיה, בין היתר, ראש המחלקה, יושב ראש האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני ויושב ראש הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

במחקריו הוא עוסק בתהליכים קוגניטיביים, בהם תהליכי שיפוט ואומדן זמן, תהליכי שיפוט וקבלת החלטות ותהליכים מטה-קוגניטיביים. הוא מתמקד במחקר בסיסי ובמחקר יישומי, שנועד לבחון את השפעותיהם של התהליכים השונים על התנהגויות אנושיות, בהן פתרון קונפליקטים, נהיגה ופיתוח יכולות של חוסן חברתי. עבודתו בתחום של שיפוט ואומדן זמן זכתה לפרסום ולמוניטין בקהילה המדעית בעולם. מודל שער הקשב, שפיתח עם פרופ' בלוק, מקובל כיום כמודל המוביל בתחום. הוא גם תרם להבנת השפעתם של תהליכי לחץ זמן על שיפוט ועל קבלת החלטות ולהבנת המקור להתפתחותן של תחושות ביטחון לאחר ההחלטה. בעבודתו פיתח קורסים אחדים באוניברסיטה הפתוחה ותרם מהידע המדעי לתחום הבטיחות בדרכים ולפיתוח תהליכים שנועדו לחזק את יכולות החוסן החברתי של קהילות בישראל. עבודתו תרמה גם להשבחת רמת הניהול של מנהלים בכירים במגזר הציבורי ובניהולם של מוסָדות לנוער במצוקה.

מחקריו זיכו אותו בפרסים, במלגות מחקר שונות ובציונים לשבח. בין היתר זכה במענקי מחקר תחרותיים מקרנות מובילות, בהן הקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הישראלית והקרן הדו-לאומית ישראל-ארצות הברית. על הישגיו ותרומתו המדעית זכה בתואר עמית באיגוד למדעי הפסיכולוגיה. לאחרונה נבחר לחבר הוועדה המדעית של פרויקט מחקר בתחום "זמן פסיכולוגי" מטעם האיחוד האירופי.