זוכי פרס אמת

פרופ' עזר גת

אוניברסיטת תל אביב
זוכה פרס אמת לשנת 2019

בקטגוריה: מדעי החברה
בתחום: מדעי המדינה ואסטרטגיה

עזר גת

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת. מוענק לפרופסור עזר גת, על מחקריו רחבי היריעה אודות תופעת המלחמה, האסטרטגיה והמחשבה הצבאית, הפורצים מחיצות דיסציפלינריות ומשלבים מומחיות בתחומי האבולוציה, האנתרופולוגיה, ההיסטוריה ומדעי החברה.”

קורות חיים