זוכי פרס אמת

פרופ' מנחם יערי

אוניברסיטה עברית ירושלים
זוכה פרס אמת לשנת 2012

בקטגוריה: מדעי החברה
בתחום: כלכלה

יסודותיה של התיאוריה הכלכלית

מנחם יערי

מנימוקי חבר השופטים

“על מחקריו פורצי הדרך לביסוס יסודותיה של התיאוריה הכלכלית ועל עבודותיו המציגות את הקשר בין התיאוריה הזו לבין הפילוסופיה בחזקת מחקר רב-תחומי.”

ראיון אישי

אבני דרך

1935 נולד בירושלים.
1958 תואר בוגר בכלכלה ובפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
1962 תואר דוקטור בכלכלה ובסטטיסטיקה מאוניברסיטת סטנפורד.
1962 - 1967 פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ייל.
1967 פרופסור במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.
1991 הגה וייסד את המרכז לחקר הרציונליות.
1991 - 2004 יושב ראש הוועדה האקדמית של המרכז.
1992 - 1997 נשיא האוניברסיטה הפתוחה.
2004 - 2010 נבחר לנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

קורות חיים

נולד בירושלים בשנת 1935. תואר בוגר בכלכלה ובפילוסופיה השלים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1958, ובשנת 1962 הוענק לו תואר דוקטור בכלכלה ובסטטיסטיקה מאוניברסיטת סטנפורד. חמש שנים היה פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ייל, ולאחר שובו לארץ, ב-1967, היה פרופסור במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. במרוצת השנים היה מרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם.

מחקריו עסקו ביסודות התיאוריה הכלכלית ותרמו להבנת הקשר בין כלכלה לפילוסופיה ולפסיכולוגיה. בעבודותיו, בין היתר על צדק חלוקתי, הראה כיצד התיאוריה הכלכלית מתייחסת אל הפילוסופיה האנליטית. על פי תפיסתו, הקשר בין התיאוריה הכלכלית למציאות עשוי להיות דומה לזה שבין דיונים פילוסופיים לבין המציאות. עבודתו משנת 1965 על בחירת תוכנית צריכה וביטוח של צרכן, המתמודד עם חוסר ודאות באשר לאורך חייו, פתרה בזמנה בעיה יסודית, שנחשבה סבוכה ביותר. עד היום העבודה הזו נחשבת בעלת משמעות להבנת שיעורי הצמיחה הכלכלית כפועל יוצא של מדיניות. בשנות השמונים התמודד עם בעיה המתעוררת בתורה תוחלת התועלת שהגדירו פון נוימן ומורגנסטרן והציע תיאוריה חלופית, שעולה בקנה אחד עם הממצאים של המחקר בפסיכולוגיה ועם זאת מאפשרת הסבר לשאלות ותהיות בנוגע להתנהגות הפרט בתנאֵי אי-ודאות.

באוניברסיטה העברית הגה וייסד ב-1991 את המרכז לחקר הרציונליות ושימש יושב ראש הוועדה האקדמית של המרכז עד לשנת 2004. בין 1992 ל-1997 היה נשיא האוניברסיטה הפתוחה. כמו כן הוא חבר מייסד של הקרן למדע הישראלית-פלשתינית. בשנת 2004 נבחר לנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ובתפקיד הזה כיהן עד 2010.

עבודתו זיכתה אותו בפרסים, בהם פרס ישראל לכלכלה (1987) ופרס רוטשילד במדעי החברה (1994). הוא חבר זר באקדמיה האמריקנית למדעים ולאומנויות, בחברה הפילוסופית האמריקנית, באקדמיה למדעים ברלין-ברנדנבורגר וחבר כבוד באגודה האמריקנית לכלכלה.