זוכי פרס אמת

פרופסור חיים הררי


זוכה פרס אמת לשנת 2004

בקטגוריה: מדעי החברה
בתחום: חינוך

פסיכולוגיה

פרופסור חיים הררי

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת מוענק לפרופ' חיים הררי על תרומתו המשמעותית להקניית מדע לכל הלומדים במערכת החינוכית. יכולתו המופלאה להעביר לתחום מחשבת החינוך, דפוסים המושאלים מתחומי המדע ולהטמיע אותם בהצלחה במערכת החינוך בישראל הובילה לפריצת דרך בעשייה הלאומית בשדה המעשה החינוכי.”

ראיון אישי

קורות חיים

אחרי השלמת תואר שני ושלישי באוניברסיטה העברית בירושלים ושירות בצה"ל, הצטרף ב- 1966 למכון ויצמן, וב-1967 היה לפרופסור חבר. מ-1970 הוא פרופסור בקתדרה לפיסיקה של אנרגיות גבוהות ע"ש אננברג. כעת הוא "פרופסור מכון" במכון ויצמן. 

תחום המחקר המדעי שלו הוא פיסיקה תיאורטית של חלקיקים. במרוצת השנים נשא בתפקידי ניהול אקדמי ובהם: ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, דיקן מדרשת פיינברג של מכון ויצמן, יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) ונשיא מכון ויצמן. 

תרומותיו בתחום החינוך כוללות ייעוץ, כתיבה והנחייה של תכניות חינוכיות בטלביזיה הלימודית. כמו כן היה יושב-ראש ועדת התוכניות וועדת המקצוע בפיסיקה בבתי-הספר התיכוניים. הוא ייסד את פרויקט החונכות פר"ח והיה יושב-ראש המועצה, יושב-ראש הוועדה שכתבה את דו"ח מחר 98; יושב-ראש הוועד המנהל של המרכז להוראת המדעים; מייסד ויושב-ראש הוועד המנהל של חמד"ע, מרכז לחינוך מדעי בתל-אביב ומייסד ויושב-ראש הוועד המנהל של מכון דוידסון לחינוך מדעי. 

בשנות פעילותו היה פרופסור אורח באוניברסיטאות רבות בעולם והיה חבר ויושב-ראש בגופים בינלאומיים העוסקים במדע או במדיניות מדע וטכנולוגיה. בין השאר היה יושב-ראש המועצה הגרמנית-ישראלית לשיתוף פעולה בטכנולוגיה גבוהה ויועץ נציבות המדע של האיחוד האירופאי וגופים רבים אחרים. הוא חבר באקדמיה הישראלית למדעים (מ-1978). 

עבודתו המדעית זיכתה אותו בפרסים רבים, בהם פרס ויצמן (1973), פרס רוטשילד (1976) ופרס ישראל (1989) ובתארי דוקטור כבוד מאוניברסיטאות בארץ ובעולם. בשנת 2001 זכה במדליית הרנאק, אות הכבוד הגבוה ביותר של מכוני מקס פלנק.