זוכי פרס אמת

פרופ' בת שבע אילון


זוכה פרס אמת לשנת 2015

בקטגוריה: מדעי החברה
בתחום: חינוך וקידום החינוך

פרופ' בת שבע אילון

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת. מוענק לפרופ' בת־שבע אלון על עבודתה פורצת הדרך בפיתוח החינוך המדעי ומדע הלמידה, בטיפוח מורים למדעים ובהעצמת תלמידים מעורבים.”

ראיון אישי

קורות חיים

פרופ' בת־שבע אלוןנולדה בשנת 1948. באוניברסיטה העברית סיימה בהצטיינות יתרה תואר בוגר במתמטיקה ובפיזיקה. את עבודת המחקר לתואר מוסמך בפיזיקה השלימה במכון ויצמן למדע לצד הוראת פיזיקה בתיכון. תואר דוקטור בחינוך מדעי קיבלה מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. מאז 1979 היא חברה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, ומשנת 2008 היא ראש המחלקה. כמו כן היא עומדת (משנת 2001) בראש הקתדרה להוראת המדעים ע"ש נשיא בית המשפט העליון בקנדה, המשפטן היהודי בורה לסקין. ב־2006 נבחרה לעמיתה בתחום החינוך של האגודה האמריקאית לקידום מדע (AAAS).

במחקריה ובעבודתה האקדמית היא עוסקת בקידום החינוך המדעי בישראל ובטיפוחם של תלמידים מעורבים, ביקורתיים, בעלי יכולת חשיבה ולמידה עצמאית. היא עיצבה אסטרטגיות הוראה ותוכניות לימודים, אשר מקדמות אצל תלמידים הפיכת ידע מקוטע לידע מקושר ומיועדות בעיקרן לתלמידי פיזיקה בבתי הספר התיכוניים ולתלמידי מדעים בחטיבות הביניים (דוגמת תוכנית מטמון). כדי לתמוך במורים בעת יישום אסטרטגיות ההוראה והתכניות האלה, פיתחה, הוציאה אל הפועל וחקרה מגוון רחב של מסגרות ארוכות־טווח להתפתחות מקצועית של מורים, ובאמצעותן העצימה אלפי מורים ותלמידים בישראל. הספר של לין ואלון (2011) מסכם את התיאוריה והפרקטיקה בתחום הזה. נוסף על כך היא עסקה בטיפוח תלמידים מצטיינים ומתעניינים באמצעות תוכניות, בהן פיזיקה ותעשייה.

כדי לקדם את הנושאים האלה הקימה עם עמיתים מסגרות מערכתיות, בהן מרכזי המורים הארציים לפיזיקה ולמדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים, שבהם היא משמשת יועצת מדעית, ותוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת מדעים, שבה היא משמשת מנהלת פדגוגית. עשר שנים שימשה ראש ועדת המקצוע בפיזיקה והייתה יושבת ראש ועדת ההיגוי של TIMSS בישראל. משנת 2010 היא חברה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח של משרד המדע והטכנולוגיה.