זוכי פרס אמת

פרופ' דניאל רוזנפלד


זוכה פרס אמת לשנת 2015

בקטגוריה: מדעים מדויקים
בתחום: מדעי כדור הארץ והסביבה

פרופ' דניאל רוזנפלד

מנימוקי חבר השופטים

“פרס א.מ.ת. מוענק לפרופ' דניאל רוזנפלד על מחקריו המובילים בתחום פיזיקת העננים והגשם והשפעת אירוסולים טבעיים ומעשה ידי אדם על כמויות המשקעים ופרישתם”

ראיון אישי

קורות חיים

פרופ' דניאל רוזנפלד נולד בישראל בשנת 1952. לאחר שירותו הצבאי למד לתואר בוגר בגיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ובה סיים ב־1986 את מחקריו לתוארי המוסמך והדוקטור בפיסיקת עננים וגשם. הוא המשיך לבתר דוקטורט במרכז תעופת החלל ע"ש גודרד בנאסא, מרילנד, וב־1988 שב והצטרף לסגל האוניברסיטה העברית, שם הוא פרופסור מן המניין.

במחקריו הרבים התמקד באופנים שבהם האדם משפיע - באמצעות זיהום אוויר חלקיקי - על הֶרכב העננים ותהליכי יצירת המשקעים, ועל כלל מערכת האקלים. כלי המחקר העיקריים במחקריו הם מדידות מטיסות מחקר בעננים ברחבי העולם וחישה מרחוק באמצעות מכ"מ ולווינים. במרוצת השנים היה שותף לפיתוח לוויני מזג אוויר ויישומיהם בארצות הברית ובאירופה. מחקריו הוכיחו שזיהום אוויר יכול לעכב את יצירת הגשם בעננים ולהפחית את הגשם מעננים רדודים, אבל בה בעת להגדיל את עוצמת הסופות מעננים מפותחים ולהגביר את השכיחות של ברקים וברד. לעומת זאת, הוא הראה כי כאשר רסס מי ים שהרוח מרימה זורע את העננים, הוא מגביר בהם את הגשם ומנקה אותם מזיהום האוויר. על סמך הממצאים האלה פיתח שיטות חדשות להגברת גשם באמצעות זריעת עננים והנחה פרויקטים מחקריים של זריעת עננים להגברת הגשם בארץ ובעולם. ממצאיו משמשים בסיס לשיפור תחזיות מזג האוויר בטווח המיידי ולהערכת מידת שינויי האקלים וההתחממות העולמית העתידיים.

מחקריו בארץ ובעולם, אשר פורסמו בכ־170 מאמרים עד כה, זיכו אותו בפרסים רבים, בהם הפרס הגבוה ביותר שמוענק למומחים זרים בסין Friendship Award. הפרס נמסר לו כהוקרה לכך שהוא חולק מניסיונו לבניית הידע בארצות הסובלות ביותר מזיהום אוויר וצמאות לגשם.