הגשת מועמדות

הסתיים תהליך הגשת מועמדים לשנת 2018

 

להורדת טפסים להגשת הצעות (ללא רישום ) לחץ כאן.

להורדת טפסים והרשמה להגשת הצעות : יש למלא את הפרטים בהמשך , ולפעול על פי ההוראות.

 את הטופס עם פירטי המגיש והמועמד ,  יש להדפיס  ב-4 העתקים ולצרף אליו  את המסמכים הבאים:

  1. תחום המחקר  ופירוט הישגיו המקצועיים. למועמד בתחום תרבות ואמנות, יש לציין הישגים ויצירות שבעבורם מוגשת המועמדות. 
  2. השכלתו של המועמד ותארים אותם הוא נושא.
  3. תפקידים מרכזיים שהמועמד ממלא או מילא בעבר.
  4. רשימת הפרסומים המדעיים המרכזיים ו/או רשימת עבודות עיקריות.
  5. פרסים עיקריים בהם זכה המועמד בעבר, יש לפרט את שם הפרס, הגוף המעניק, מתי והיכן הוענק.
  6. קורות חייו של המועמד: יש לציין תקציר בלבד, עד 250 מילים  בעברית ובאנגלית (מסמכי word בלבד).
  7. מכתבי המלצה - לפחות משלושה אנשי מקצוע שונים. (תנאי סף להגשת מועמדות).

ניספחים  

אפשר ומומלץ לצרף כל חומר מסייע אחר כגון: ספרים, כתבי עת, מאמרים. החומר הנלווה לא יוחזר לשולחו, נא לא לשלוח מסמכי מקור.

המועד האחרון להגשת המועמדים הינו: יום  חמישי 4 באפריל  2019 ,   כח' באדר ב'  תשע"ט בשעה 16:00.

יש להגיש את  הטפסים עם החומר הנלווה ומכתבי המלצה  ב-4 עותקים (4 סטים) ע"יי שליח (בתאום טלפוני), או בדואר שליחים.

משרדי הקרן: קרן א.מ.נ. פרס א.מ.ת, הגן הטכנולוגי בניין 1 כניסה ב' מלחה ירושלים, 96951

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי הקרן: בטלפון 02-6783752 בדואר אלקטרוני: emetprize@netvision.net.il 

בהצלחה למועמדים,

אילנה אשכנזי,

מנכ"ל  פרס א.מ.ת.

 

 

פרס אמת בחסות משרד ראש הממשלה

כל האמור בדף זה וכן בטופס ההמלצה בלשון זכר תקף במידה שווה לנשים וגברים כאחד.

מגישי הצעות למועמדות:
כל אדם, פרט למועמד עצמו, או כל גורם אחר כמוסד להשכלה גבוהה, מכון מחקר, בית חולים, גוף ממלכתי, תיאטראות, איגודים מקצועיים וכיוצא באלה.

מועמדים:
הפרס יוענק על הצטיינות והישגים אקדמאיים או מקצועיים, שיש בהם תרומה מיוחדת לחברה והשפעתם מרחיקת לכת בתחום בו ניתן הפרס.
הקרן רואה בפרס אות והוקרה לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים ואת מיצוי היכולות האישיות כצווי ליצירת עולם טוב יותר לדורות הבאים.
הפרס יוענק לאישים, לא למוסדות, חברות או גוף כלשהו. במקרים מיוחדים יוענק הפרס בתחום כלשהו ליותר מזוכה אחד.
הפרס יוענק לבעלי אזרחות ישראלית , במקרים מיוחדים יוענק הפרס לתושב המתגורר בישראל מספר שנים והרואה את ישראל כביתו אף אם אינו אזרח.
אדם שזכה בפרס ישראל בשנה נתונה לא יוכל לזכות בפרס א.מ.ת באותה שנה.
זוכה בפרס יוכל לזכות בו פעם אחת בלבד.
לתשומת לב: על הזוכה בפרס לבוא ולקבלו באופן אישי. על הזוכה לשתף פעולה בענין ראיונות תקשורתיים וכדומה.
התקנון המלא של פרס א.מ.ת נמצא במשרדי קרן א.מ.נ וניתן לעיין בו.